Halo i inne obserwowane przeze mnie zjawiska optyczne.

Posts tagged ‘zając’

Zajęczymi ścieżkami

W niedzielę 4 lutego wędrowałem po polach. Zaskoczyły mnie dwie rzeczy:  halo pojawiające się nagle w rozmytej wstędze chmur oraz fakt, że zające lubią chodzić po utartych ścieżkach. Dotąd sądziłem,  że zwierzęta te przemierzają pola w sposób chaotyczny.

zajeczymi-sciezkami-halo-2012-02-05

Słońce poboczne i zajęcza „autostrada”.

W mateczniku zajęcy można zaobserwować wygodne drogi, po których poruszają się te zwierzęta. Autostrady te, podobnie jak nasze, są proste – wytyczone jak po sznurku.

zajeczymi-sciezkami-halo-2012-02-05

Inne ujęcie słońca pobocznego nad zajęczymi ścieżkami.