Halo i inne obserwowane przeze mnie zjawiska optyczne.

Posts tagged ‘piramidal’

Moje pierwsze halo piramidalne

Po raz pierwszy zaobserwowałem ten rzadki typ zjawiska halo. Było to 4 kwietnia 2015r. Widać okrąg 22 stopni oraz fragment okręgu – chyba 18 stopni. Występowanie dodatkowego okręgu świadczy o tym, że światło przechodziło przez kryształki lodu o kształcie piramidalnym.

Ten pokaz slajdów wymaga włączonego JavaScript.