Halo i inne obserwowane przeze mnie zjawiska optyczne.

Posts tagged ‘łuk styczny’

Dwa okręgi i parhelion 120 st.

W dniu 10 maja 2017r., przez około cztery godziny obserwowałem piękne zjawisko halo. Najpierw, po godzinie 7 widać było okrąg 22 stopni i delikatny łuk styczny. Potem zauważyłem krąg parheliczny, parhelion 120 stopni – bardzo rzadko przeze mnie obserwowane zjawiska.

Film:

Reklamy

Plamy na aksamicie

zjawisko-halo-aksamit-luk-styczny-okrag22-wielkiemihalo-wordpress

Na niebie podobnym do płachty błękitnego aksamitu widać subtelne plamy – zjawisko halo. Na zdjęciu z 25 kwietnia 2017r (godz. 7:15), u góry można zobaczyć styczny, okrąg 22 stopni i ledwie zauważalne słońce poboczne (z lewej).

zjawisko-halo-aksamit-luk-styczny-okrag22-wielkiemihalo-wordpress

Okrąg 22 stopni. Na niebie chmury typu cirrus, które sprawiają, że tło przypomina aksamit. Zdjęcie wykonane ok. godzinę później niż poprzednie.

Delikatny zarys

halo-okrag-22-stopni-luk-styczny

Na zdjęciu widać fragment okręgu 22 stopni oraz słabo zaznaczony łuk styczny. Fotografia z 30 kwietnia 2015r.

Łuk styczny

Powyżej Słońca wyraźnie widać łuk styczny (ang.: tangent arc). Delikatnie zarysowany jest też okrąg 22 stopni i słup świetlny. Zdjęcie wykonane 1 lutego 2015r.

Powyżej Słońca wyraźnie widać łuk styczny (ang.: tangent arc). Delikatnie zarysowany jest też okrąg 22 stopni i słup świetlny. Zdjęcie wykonane 1 lutego 2015r.

Parhelia i łuk styczny

Popołudniem, 28 sierpnia 2014r obserwowałem wyraźne halo. Raz pojawiały się tylko słońca poboczne (parhelia, sundog) by za dłuższą chwilę pojawił się okrąg 22 stopni z łukiem stycznym (tangent arc).

Wyraziste słońce poboczne. Rzadko się takie obserwuje.

Wyraziste słońce poboczne. Rzadko się takie obserwuje.

Wyraźny łuk styczny (ang.: tangent arc). Dostrzec można też delikatny okrąg 22 stopni.

Wyraźny łuk styczny (ang.: tangent arc). Dostrzec można też delikatny okrąg 22 stopni.

Na tym zdjęciu na pozór widać niewiele. Wprawne oko zobaczy tu łuk będący wycinkiem okręgu halo (22stooni). U góry po prawej widać subtelną plamę - łuk styczny.

Na tym zdjęciu na pozór widać niewiele. Wprawne oko zobaczy tu łuk będący wycinkiem okręgu halo (22 stopni). U góry po prawej widać subtelną plamę – łuk styczny.

Na koniec kolekcji z tego dnia mam wyrazisty łuk styczny (tangent arc).

Na koniec kolekcji z tego dnia, mam wyrazisty łuk styczny (tangent arc).

 

Wyraziste halo 22 stopni – setny wpis na blogu

Zjawisko halo sfotografowane 1 czerwca 2014r.

Wyrazisty okrąg  22-stopniowego halo.

Okrąg tzw. małego halo (22 stopni).

Okręg halo 22 stopni nad barokową dzwonnicą w Krynkach. W lewej części okręgu widać ciekawe zjawisko - tzw. halo opisane (ang.: circumscribed halo) Zjawisko tworzy okrąg 22 stopni oraz łuki styczne, które taką formę przybierają, gdy Słońce jest wysoko na niebie.

Okrąg halo 22 stopni nad barokową dzwonnicą w Krynkach. W lewej części okręgu widać ciekawe zjawisko – tzw. halo opisane (ang.: circumscribed halo) Zjawisko tworzy okręg 22 stopni oraz łuki styczne, które taką formę przybierają, gdy Słońce jest dość wysoko na niebie.

 

Halo opisane - inne ujęcie. (circumscribed halo)

Halo opisane – inne ujęcie. Poznać to można po tym, że w prawej, dolnej części zdjęcia widać jakby rozmycie okręgu. (circumscribed halo)

Łuk wokółzenitalny (CZA)

Udało mi się zobaczyć piękny i wyrazisty łuk wokołozenitalny (circumzenital arc). Zdjęcie wykonałem 19 października 2013 r.

Udało mi się zobaczyć piękny i wyrazisty łuk wokołozenitalny (circumzenital arc). Zdjęcie wykonałem 19 października 2013 r.

Poniżej prezentuję krótki film z „uśmiechem niebios” w roli głównej.