Halo i inne obserwowane przeze mnie zjawiska optyczne.

Posts tagged ‘Krynki’

Aureola na cmentarzu

Zdjęcia wykonałem 15 maja 2018 na cmentarzu w Krynkach (świętokrzyskie). Widać delikatnie zarysowany okrąg 22 stopni.wielkiemihalo-wordpress-okrah-halo-cmentarz-krynkiwielkiemihalo-wordpress-okrah-halo-cmentarz-krynki-2

Memento mori

subtelne-halo-sundog-cmentarz-krynki

W prawej części zdjęcia, widać delikatne zjawisko halo – słońce poboczne. Zobaczyłem je akurat będąc na cmentarzu w Krynkach (świętokrzyskie).  Czy to symbol ulotności życia? Dla mnie jednak to zdjęcie symbolizuje piękne życie po śmierci. Nie każdy potrafi dostrzec na niebie zjawisko halo. Jeszcze mniej ludzi żyje na tym świecie, pracuje, walczy  o codzienność ze świadomością że niebo może być w nas – tu i teraz.

Wyraziste halo 22 stopni – setny wpis na blogu

Zjawisko halo sfotografowane 1 czerwca 2014r.

Wyrazisty okrąg  22-stopniowego halo.

Okrąg tzw. małego halo (22 stopni).

Okręg halo 22 stopni nad barokową dzwonnicą w Krynkach. W lewej części okręgu widać ciekawe zjawisko - tzw. halo opisane (ang.: circumscribed halo) Zjawisko tworzy okrąg 22 stopni oraz łuki styczne, które taką formę przybierają, gdy Słońce jest wysoko na niebie.

Okrąg halo 22 stopni nad barokową dzwonnicą w Krynkach. W lewej części okręgu widać ciekawe zjawisko – tzw. halo opisane (ang.: circumscribed halo) Zjawisko tworzy okręg 22 stopni oraz łuki styczne, które taką formę przybierają, gdy Słońce jest dość wysoko na niebie.

 

Halo opisane - inne ujęcie. (circumscribed halo)

Halo opisane – inne ujęcie. Poznać to można po tym, że w prawej, dolnej części zdjęcia widać jakby rozmycie okręgu. (circumscribed halo)

Tęczowe plamki po bokach Słońca

Będzie mowa oczywiście o słońcach pobocznych (ang.: sundogs). Należą one do najczęściej obserwowanych elementów zjawiska halo. Raz są wyraziste i wzbudzają u wszystkich podziw a częściej są „dziwnymi” tęczowymi plamkami po bokach naszej dziennej gwiazdy. Bywa też, że słońca poboczne są tak zasłonięte niższymi chmurami, że trudno je dostrzec (patrz poprzedni wpis). Słońca poboczne są zjawiskami bardzo dynamicznymi. Potrafia pojawić się zniknąć w ciągu jednej minuty. Wszystko zależy od tego, czy promienie światła przejdą pod odpowiednim kątem przez pięciokątne kryształki lodu wysoko nad ziemia.  O tym jak powstają słońca poboczne można przeczytać na stronie: atoptics.co.uk .

Delikatna, tęczowa smuga po prawej to słońce poboczne (sundog). Zdjęcie z 20 września 2013r.

Delikatna, tęczowa smuga po prawej to słońce poboczne (sundog). Zdjęcie z 20 września 2013r.

Wyraźne słońce poboczne nad Zalewem Brodzkim. Zdjęcie z 25 października 2013r.

Wyraźne słońce poboczne nad Zalewem Brodzkim. Zdjęcie z 25 października 2013r.

Po prawej widać delikatną plamkę - słońce poboczne. Zdjęcie wykonano 25 października 2013 r. w Krynkach (świętokrzyskie).

Po prawej widać delikatną plamkę – słońce poboczne. Zdjęcie wykonano 25 października 2013 r. w Krynkach (świętokrzyskie).

Wyjątkowo wyraźne halo

27 marca w województwie świętokrzyskim można było oglądać wiele elementów halo. To był wyjątkowy dzień do obserwacji. Po raz pierwszy widziałem łuk poboczny górny (supralateral arc). Wyraźnie widać było częste formy: okręg 22 stopni, słońca poboczne (sundogs), łuk styczny, łuk Parry’ego oraz łuk wokółzenitalny.

Słońce poboczne (sundog) nad Zalewem Brodzkim.

Słońce poboczne (sundog) nad Zalewem Brodzkim.

Lewe słońce poboczne (sundog).

Lewe słońce poboczne (sundog).

Słońca poboczne i  łuk styczny widziane nad Zalewem Brodzkim.

Słońca poboczne i łuk styczny widziane nad Zalewem Brodzkim.

Słońca poboczne i  łuk styczny widziane nad Zalewem Brodzkim.

Słońca poboczne i łuk styczny widziane nad Zalewem Brodzkim.

Zjawisko halo nad zamarzniętym Zalewem Brodzkim.

Zjawisko halo nad zamarzniętym Zalewem Brodzkim.

Słońce poboczne nad torami kolejowymi w Brodach. Na niebie widać też smugę kondensacyjną. Po "zetknięciu się" z elementem halo, jakby się załamywała.

Słońce poboczne nad torami kolejowymi w Brodach. Na niebie widać też smugę kondensacyjną. Po „zetknięciu się” z elementem halo, jakby się załamywała, zmieniała kierunek.

Okręg halo (22stopnie) nad barokowym kościołem w Krynkach. Nad Słońcem widać łuk styczny a po bokach słońca poboczne (ang.: sundogs)

Okręg halo (22stopnie) nad barokowym kościołem w Krynkach. Nad Słońcem widać łuk styczny a po bokach słońca poboczne (ang.: sundogs)

SONY DSC

Złożone zjawisko halo. U góry zdjęcia widać łuk wokółzenitalny (ang.: circumzenital arc). Nazywany jest uśmiechem niebios. Widziany naocznie robi wrażenie.

Złożone zjawisko halo. U góry zdjęcia widać łuk wokółzenitalny (ang.: circumzenital arc). Nazywany jest uśmiechem niebios. Widziany naocznie robi wrażenie.

Na zdjęciu widać rzadki element halo - okręg 46 stopni. Rozpięty on jest pomiędzy lewym górnym a prawym dolnym rogiem zdjęcia. Odkąd obserwuję halo, pierwszy raz widzę ten okrąg.

Na zdjęciu widać rzadki element halo – łuk poboczny górny (supralateral arc). Rozpięty on jest pomiędzy lewym górnym a prawym dolnym rogiem zdjęcia. Odkąd obserwuję halo, pierwszy raz widzę ten element.

Ciekawy kształt łuku stycznego powyżej słońca. Jest to tzw. suncave, czyli słoneczna jaskinia.

Ciekawy kształt łuku stycznego powyżej słońca. Jest to tzw. suncave, czyli słoneczna jaskinia. Efekt tworzy łuk styczny i łuk Parry’ego. Jest to też rzadki element zjawiska halo.

Na zakończenie dnia widać słońce poboczne.

Na zakończenie dnia widać słońce poboczne.

Święty

halo-aureola-15-03-2012

Okrąg halo wokół figury św. Stanisława biskupa w Krynkach.

Zdjęcia wykonano 15 marca 2012r. koło zabytkowego kościoła w Krynkach (lokalizacja). Zobacz inne zdjęcia z tego miejsca.

halo-krynki-15-03-2012

Halo nad modrzewiową bramą i dzwonnicą w Krynkach.

halo-krynki-15-03-2012

Nad bryłą barokowego kościoła. Słońce schowało się za wieżyczką na sygnaturkę.

Zajęczymi ścieżkami

W niedzielę 4 lutego wędrowałem po polach. Zaskoczyły mnie dwie rzeczy:  halo pojawiające się nagle w rozmytej wstędze chmur oraz fakt, że zające lubią chodzić po utartych ścieżkach. Dotąd sądziłem,  że zwierzęta te przemierzają pola w sposób chaotyczny.

zajeczymi-sciezkami-halo-2012-02-05

Słońce poboczne i zajęcza „autostrada”.

W mateczniku zajęcy można zaobserwować wygodne drogi, po których poruszają się te zwierzęta. Autostrady te, podobnie jak nasze, są proste – wytyczone jak po sznurku.

zajeczymi-sciezkami-halo-2012-02-05

Inne ujęcie słońca pobocznego nad zajęczymi ścieżkami.

Halo – 12 sierpnia 2011r.

halo 12-08-2011Słabo zauważalne halo nad Urzędem Gminy w Brodach.

halo Kościół KrynkiChwilę później nad dachem zabytkowego kościoła w Krynkach. Więcej informacji: http://www.brody.info.pl/zabytki.html Dużo zdjęć obiektu: http://www.brody.info.pl/zdjecia/kosciol-krynki.html

haloHalo – tłem dla starej figury św. Stanisława biskupa w Krynkach.