Halo i inne obserwowane przeze mnie zjawiska optyczne.

Posts tagged ‘halo opisane’

Wyraziste halo 22 stopni – setny wpis na blogu

Zjawisko halo sfotografowane 1 czerwca 2014r.

Wyrazisty okrąg  22-stopniowego halo.

Okrąg tzw. małego halo (22 stopni).

Okręg halo 22 stopni nad barokową dzwonnicą w Krynkach. W lewej części okręgu widać ciekawe zjawisko - tzw. halo opisane (ang.: circumscribed halo) Zjawisko tworzy okrąg 22 stopni oraz łuki styczne, które taką formę przybierają, gdy Słońce jest wysoko na niebie.

Okrąg halo 22 stopni nad barokową dzwonnicą w Krynkach. W lewej części okręgu widać ciekawe zjawisko – tzw. halo opisane (ang.: circumscribed halo) Zjawisko tworzy okręg 22 stopni oraz łuki styczne, które taką formę przybierają, gdy Słońce jest dość wysoko na niebie.

 

Halo opisane - inne ujęcie. (circumscribed halo)

Halo opisane – inne ujęcie. Poznać to można po tym, że w prawej, dolnej części zdjęcia widać jakby rozmycie okręgu. (circumscribed halo)

Reklamy