Halo i inne obserwowane przeze mnie zjawiska optyczne.

Posts tagged ‘garaż’

Korona dyfrakcyjna w garażu

Korona dyfrakcyjna w garażu :)

Korona dyfrakcyjna w garażu 🙂

Tak, nawet w garażu można zauważyć zjawisko korony dyfrakcyjnej. W tym przypadku, promień światła odbitego od karoserii, napotkał na kurz. To wystarczyło, żeby na drobinkach zaszło zjawisko dyfrakcji (ugięcia fali). Jej owocem są kolorowe, czasem nierówne obręcze. W tym przypadku przeważa kolor zielony, ale widać też cieplejsze kolory.

Różne częstotliwości fal uginają się w innym stopniu. Stąd rozszczepienie światła i kolorowe obręcze. Wyjaśnienie tego zjawiska jest na stronie: http://www.atoptics.co.uk/droplets/corform.htm oraz: http://www.atoptics.co.uk/droplets/corcols.htm Strona jest napisana w języku angielskim ale są tam ciekawe grafiki wyjaśniające zjawisko.

Reklamy